Een warm welkom…

… aan iedereen die hier passeert: kennissen en vrienden, mensen die mijn interesses delen en toevallige passanten.

“Siste viator” titelt deze site: “Reiziger, blijf even staan”, een tekst op Romeinse grafstenen, waarmee men de aandacht van voorbijgangers wilde vestigen op het ongetwijfeld zeer interessante leven van de overledene. En vragen persoonlijke websites aan de surfende ‘voorbijgangers’ eigenlijk niet juist hetzelfde?

A warm welcome…

… to whoever visits this website: friends and acquaintances, people who share my interests, coincidental passersby.

This website is titled “Siste viator”, a Latin phrase which means “Passerby, hold still”.  It was a text found on several Roman funerary monuments, alongside streets outside the city limits, aimed to draw the attention of passersby to the undoubtedly very interesting lives of the deceased. And Isn’t it so that personal websites do exactly the same thing?

My Kilted Guy blog:

© Martijn Körvers 2015