Over Martijn

    

1976 – 1989

Martijn is geboren en opgegroeid in Nederlands Limburg. Hij zat er onder meer bij de waterscoutinggroep "De Terwindtvaarders", schermde bij SV Elan, en beoefende Shaolin kempo (drakenstijl). Hij  liet zich ook geregeld naar activiteiten van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis brengen, en in die periode begon ook zijn fascinatie voor de Romeinse periode, en het Romeinse leger in het bijzonder.

Martijn was born and raised in the Dutch province of  Limburg. He was a member of the sea scouts group "De Terwindtvaarders"  did some fencing in SV Elan and practised  Shaolin kempo  Every once in a while he made his dad drive him to meetings of the  Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis , a history club for youngsters. His fascination for Roman history, and Roman military history in particular, started in the eighties as well.

scan66  scan83  Lijst0003

1989 – 1995

Op zijn 13ᵉ ging Martijn op internaat in Maaseik en volgde les aan het Koninklijk Atheneum, om er uiteindelijk met vrucht af te studeren in de richting Latijn-Wiskunde-8u. Inmiddels volgde hij ook dansles in Horn – iets waar hij  na verloop van tijd een groot deel van zijn weekend aan besteedde – en maakte hij zijn eerste fietstochten.

When he was 13 years old, Martijn started to go to boarding school in Maaseik, taking classes at the Koninklijk Atheneum (Royal Athenaeum). Meanwhile he was taking some ballroom and Latin dance classes, taking up most of his spare time in weekends, and he made his first longer cycle tours.


1995 – 1998

Na het middelbaar begon Martijn zijn hogere studies aan de Vrije Universiteit Brussel, en wel de richting Taal- en Letterkunde: Latijn-Grieks. Deze periode was kort, maar ingrijpend. Hij maakte er kennis met Brussel, de Geuzen, de vrijzinnigheid, politiek, de wondere wereld van het bier en de gastronomie, en het studentenleven en de studentikoziteit: het Brussels Studentengenootschap - "Geen Taal, Geen Vrijheid", de Letteren- en Wijsbegeertekring, Limburgia, het Liberaal Vlaams Studentenverbond en de Folklore Academie.

After secondary education, Martijn attended college at the Vrije Universiteit Brussel (Free University of Brussels), studying classical philology. This episode in his life, although short, had a great impact on him. He learnt about Brussels, the Geuzen (Dutch rebels opposing the Spanish rule in the 16th century), freethought and secular humanism, Belgian politics, and the wonders beer and gastronomy. And of course student life: Brussels Studentengenootschap - "Geen Taal, Geen Vrijheid" (student union), Letteren- en Wijsbegeertekring (faculty fraternity), Limburgia (regional fraternity), Liberaal Vlaams Studentenverbond (political fraternity) and Folklore Academie (fraternity devoted to student folklore and traditions).

LIA-doop 1996  Film 6 - 9  BILD0440 kopie  Clan Hay 17-8-13 (9) 

1998 – 2010

Aan de vooravond van de 21ᵉ eeuw begon voor Martijn het leven als een professional: journalist, barman, bewakingsagent, redactiesecretaris, stafmedewerker communicatie... Op dit moment is hij opnieuw actief in de bewakingssector.

In zijn vrije tijd begon Martijn – net als zijn vader Arnold – met de schietsport. In de vakanties maakt hij fietsreizen door Europa, bij voorkeur met Romeinse bezienswaardigheden onderweg. Een paar jaar geleden hernieuwde Martijn zijn kennismaking met scouting, als scoutmaster bij 14 FOS De Faunaten, Open Scouting Jette. Later zette hij zijn scoutingloopbaan verder als vrijwilliger in de ploeg Programma en de Werkgroep Technieken van FOS Open Scouting en als rover scout bij 17 BSB – 1 GGB Eenheid Prins Albert, Open Scouting Deurne.

On the eve of the 21st century Martijn started his life as a professional: journalistbartendersecurity agenteditorial assistantPR officer... Right now he is again working in the security sector.

In his spare time Martijn started – like his father Arnold – shooting. During vacations he made some cycle camping trips through Europe, preferably with some Roman sights along the way. A couple of years ago, Martijn became reacquainted with scouting. first as a scoutmaster in 14 FOS De Faunaten, Open Scouting Jette. Later he continued his scouting career as a volunteer in the Program Office and the Scouting Skills Commission of FOS Open Scouting, and as a rover scout in 17th BSB – 1st GGB Eenheid Prins Albert, Open Scouting Deurne.

IMG_0655.JPG   IMG_0142

2010 – heden

Een nieuw hoofdstuk is aangebroken, want het was hoog tijd om bepaalde zaken uit het verleden af te werken. Martijn is dus weer ingeschreven aan  Vrije Universiteit Brussel. De richting Taal- en Letterkunde: Latijn-Grieks bestaat niet meer – evenmin als kandidaturen en licenties – dus na een voorbereidend semester om zijn kennis van het Latijn op te frissen, is hij inmiddels bezig aan een Master in de Geschiedenis.

A new chapter, time to tie up some loose ends. Martijn is once again a student at the Vrije Universiteit Brussel – while continuing to work, of course. Classical philology doesn’t exist anymore, but bachelors, masters, majors and minors do, which is quite a recent development in Belgium. So, after taking a Latin course for one semester, he is currently working on his Master of History. 


Martijn de webmaster

Naast al bovenstaande bezigheden, heeft Martijn ook een paar websites in elkaar gestoken, voor zichzelf, voor vrienden of voor de goede zaak.

Ze worden hier even opgesomd, zodat jullie ook de weg naar zijn andere sites kunnen vinden.

© Martijn Körvers 2015